Shortcut

Quezon City [2019]

Neighborhood sign

Quezon City [2019]

Street talk

Rizal (2019)

Visita Iglesia: Tula

Ilang simbahan na ho kayo

Dalawa na lang at mukhang

Huling Visita ko na ito

Lagi lang akong nagpapahanap ng CR

Ultimo panhik-panaog sa bus ay

Nagpapaalalay / Hirap akong tumawid

by Dennis Aguinaldo

Bukod sa maliliit na hayop: mga tula. UP Press, 2018.

Rizal [2011]

Slide on Mindanao

One of the opening slides of Mr. Aguja’s presentation

for the symposium dubbed

“Recalibrating Compasses: Global and Local Knowledge Production Today”.

 

Manila [2019]

Sidewalk Installation: Peace and Respect

Manila [2018]

“Prop” up

“Prop” up

This slideshow requires JavaScript.

[2018]

Graffiti II

 

On a perimeter wall of a university

Lucena, Quezon [2018]

Create a free website or blog at WordPress.com.