Shortcut

Quezon City [2019]

Nature Ride

Photo by SC

Gen. Nakar, Quezon [2019]

Trying out Baybayin

First crack at learning Baybayin, an ancient Filipino script currently experiencing a revival.
2019

Visita Iglesia: Tula

Ilang simbahan na ho kayo

Dalawa na lang at mukhang

Huling Visita ko na ito

Lagi lang akong nagpapahanap ng CR

Ultimo panhik-panaog sa bus ay

Nagpapaalalay / Hirap akong tumawid

by Dennis Aguinaldo

Bukod sa maliliit na hayop: mga tula. UP Press, 2018.

Rizal [2011]

‘Ber’ On

On the road.

Manila [2018]

National Museum of Natural History

Philippine Waters

Photo by Irma Lacorte

Cebu [2017]

Regina Rosarii

At the Dominican Sisters of Regine Rosarii

Quezon City [2017]

Blog at WordPress.com.