Paglalambay

“Collecting wild honey … involves a ritual called ‘paglalambay’. A babaylan leads a process participated in by all harvesters and their families. They use indigenous musical instruments to accompany dancing that may continually be held for 15 days, ending with the successful gathering of honey by the harvesters.”

– Management Plan (2021-2025) of Cleopatra’s Needle Critical Habitat

Shortcut

Quezon City [2019]

Nature Ride

Photo by SC

Gen. Nakar, Quezon [2019]

Trying out Baybayin

First crack at learning Baybayin, an ancient Filipino script currently experiencing a revival.
2019

Visita Iglesia: Tula

Ilang simbahan na ho kayo

Dalawa na lang at mukhang

Huling Visita ko na ito

Lagi lang akong nagpapahanap ng CR

Ultimo panhik-panaog sa bus ay

Nagpapaalalay / Hirap akong tumawid

by Dennis Aguinaldo

Bukod sa maliliit na hayop: mga tula. UP Press, 2018.

Rizal [2011]

‘Ber’ On

On the road.

Manila [2018]

National Museum of Natural History

Philippine Waters

Photo by Irma Lacorte

Cebu [2017]

Blog at WordPress.com.