Street talk

Rizal (2019)

Visita Iglesia: Tula

Ilang simbahan na ho kayo

Dalawa na lang at mukhang

Huling Visita ko na ito

Lagi lang akong nagpapahanap ng CR

Ultimo panhik-panaog sa bus ay

Nagpapaalalay / Hirap akong tumawid

by Dennis Aguinaldo

Bukod sa maliliit na hayop: mga tula. UP Press, 2018.

Rizal [2011]

go-to design feature: vertical gardens

Vertical gardens, the go-to design feature of the times…

from malls and highways to provincial restaurants and tourist capital Boracay.

[A 2017 Earth Day post]

Tanay Rodeo

tanay-rodeo-2-_curious-philippines

tanay-rodeo_curiousphilippines

Annual rodeo in Tanay

Rizal [2017]

Windmills

wind mill- curious philippines

Windmills in Tanay, Rizal

[2015]

All Souls’ Day

Cemetery in Rizal [2012]

Summer Fruit Season

Random fruit stands by the side of the road.

The trusty reminder of which fruits are now in season [2012].

Create a free website or blog at WordPress.com.